ครบรอบ 25 ปี การเริ่มก่อตั้งบริษัท และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียวระดับ3 กับกระทรวงอุตสาหกรรม