ครบรอบ 4 ปีของการดำเนินธุรกิจ และขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น