ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมทั้งเพิ่มกำลังการผลิต