ก่อสร้างโรงงานระยะที่ 2 และเพิ่มกำลังการผลิต

ครบรอบ 4 ปีของการดำเนินธุรกิจ และขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความยึดมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพและประสิทธิภาพของบริษัทได้เป็นอย่างดี

เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ Rigid PVC Compound ส่งผลให้กำลังการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น

เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ครบรอบ 10 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมทั้งเพิ่มกำลังการผลิต

ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำนวน 9 ไร่ 3งาน 9 ตารางวา

เพิ่มการผลิต Special Compound และขยายกำลังการผลิต General PVC Compound

เพิ่มกำลังการผลิดส่วนของ General PVC Compound

ISO 14001: 2004 ที่เราคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความเป็นชุมชนที่ยั่งยืน

OHSAS 18001: 2007 ดำเนินการและลงทะเบียนระบบการจัดการสุขภาพและความปลอดภัย

ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพิ่มความคล่องตัวการทำงาน และปรับปรุงระบบ ISO 9001: 2008, ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ

ครบรอบ 25 ปี การเริ่มก่อตั้งบริษัท และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีเขียวระดับ3 กับกระทรวงอุตสาหกรรม