ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ในสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำนวน 9 ไร่ 3งาน 9 ตารางวา