ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่เพิ่มความคล่องตัวการทำงาน และปรับปรุงระบบ ISO 9001: 2008, ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ