ครบรอบ 7 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9002 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความยึดมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพและประสิทธิภาพของบริษัทได้เป็นอย่างดี