เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ Rigid PVC Compound ส่งผลให้กำลังการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น